[tintuc]
Câu hỏi : Dê đẻ có cần sự giúp đỡ của con người không?

Câu trả lời : Có nhưng không nhiều. Cụ thể người chăn nuôi nên chuẩn bị khu vực để dê mẹ đẻ, để dê con sơ sinh không bị biến chứng sau sinh. Phòng nhốt gia súc được dọn sạch phân trước ngày nhốt chuồng một tuần, nền chuồng được xử lý bằng dung dịch vôi (1kg / xô nước).

Đối với dê cái, nên chọn một nơi vắng vẻ, có người uống nước và người cho ăn, được rào lại với các động vật khác, được phủ một lớp rơm dày vào ngày trước ngày sinh nở.

Chuồng dê phải khô ráo, không có gió lùa, nhiệt độ không khí tối ưu là 10-15 độ (vào mùa đông). Sự hiện diện của người phối giống trong quá trình phối giống là cần thiết để giúp đỡ đẻ, nếu có nhu cầu, để nhận con cái trong trường hợp đa thai.
[/tintuc]

Nhận xét