[tintuc]

Cỏ Stylo (Stylosanthes) là loại cây bộ đậu, có thân đứng hoặc thân bò. Cỏ Stylo là nguồn thức ăn bổ sung protein rất có giá trị cho gia súc ăn cỏ đặc biệt là có khả năng chế biến thành bột cỏ.

Đặc điểm cỏ stylo
Đặc điểm cỏ stylo
1/ Đặc điểm sinh vật học

Cỏ Stylo là loại cây lâu năm, thân đứng, thân bụi cây cao tới 1m. Cỏ có khả năng ra rễ ở thân, có thân ít lông, lúc non có màu xanh, khi giá chuyển sang mầu xanh sẫm hoặc tím.

Lá tẽ ba, đầu lá tầy, có nhiều hoặc ít lông mềm. Lá thường dài 2–3 cm, rộng 5-10mm, tỷ lệ thân/lá khoảng 5/7.


Thân chồi thẳng đứng có đốt ngắn, lá nhiều hơn cành ngang.

Rễ cỏ Stylo phát triển sâu, cả trong điều kiện đất xấu bộ rễ vẫn có thể ăn sâu tới 70 cm.

Cây non mọc từ hạt phát triển chậm, dễ dụng lá và dễ bị hại trong thời gian 3 tháng đầu sau khi gieo. Nếu gieo vào cuối mùa khô (đầu mùa mưa) thì sau khi gieo, cây non phát triển nhanh khoảng 5-6 tháng, cây có thể cao tới 1m.

Đặc điểm cỏ stylo
cỏ stylo nuôi thỏ

2/ Đặc điểm sinh thái

Cây có khả năng thích nghi rộng với các vùng sinh thái, lượng mưa từ 1500-2500mm. Lượng mưa 650 mm ,cây vẫn có thể sống được nhưng sinh trưởng rất kém. Cỏ Stylo cũng có thể chịu được ngập tạm thời, ở những nơi quá ẩm, năng suất cỏ cũng bị giảm. Nhiệt độ thích hợp cho cỏ sinh trưởng phát triển là 15oC. Khi thiếu ánh sáng, cỏ Stylo bị giảm năng suất. Cỏ Stylo có thể mọc được trên nhiều loại đất khác nhau như là đất chua nghèo dinh dưỡng và có thể trồng xen với các cây ăn quả, chè, cà phê.


[/tintuc]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm